ŠVP GV verze 6.0 – kvinta až oktáva, 1.-4.ročník, platný od 1. 9. 2016

Svazek I.

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Hodnocení žáků

4. Vlastní hodnocení školy

5. Slovníček použitých výrazů

6. Seznam příloh

7. Přehled aktualizací ŠVP ZV

Svazek II.

1.Učební plán

2.Průřezová témata

3.Učební osnovy

Příloha 1

Školní řád

Příloha 2

Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Příloha 3

Přehled zkratek používaných v ŠVP