Podzim ve Vídni

Vídeň je překrásné reprezentativní město, je bývalým sídlem habsburské monarchie a v současné době především moderní rakouskou metropolí. Historická exkurze do hlavního města Rakouska už tradičně doplňuje výuku dějepisu a německého jazyka. Všichni jsme se na návštěvu Vídně náramně těšili.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den a to umocňovalo i naše zážitky. Nejdříve jsme navštívili barokní palácový komplex Belveder. Zámek byl postaven pro prince Evžena Savojského, který patřil k nejvýznamnějším rakouským vojevůdcům ve válce proti Turkům. Zámek později (v letech 1899-1914) používal jako své sídlo arcivévoda František Ferdinand d´Este.

Naše další zastávka vedla do rakouského parlamentu. Je přístupný veřejnosti, takže jsme mohli nahlédnout do jednotlivých zasedacích sálů. V historickém sále rokovali před r. 1918 poslanci z jednotlivých zemí monarchie, např. i pozdější československý prezident T.G. Masaryk.

Historický střed Vídně je zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO. Během prohlídky Vídně jsme měli možnost připomenout si důležité momenty v naší společné historii. Především v centrální části města je plno budov a monumentů, které připomínají zlatou éru města, kdy město vládlo celé rakousko-uherské říši.

Byl to krásný podzimní den a my děkujeme organizátorům akce.

 

Jana Škatulárová, 4. ročník, obchodní akademie