Spolupráce se nám daří!

V posledních týdnech se součinnost naší školy s vyškovskou nemocnicí zpečetila návštěvou paní ředitelky Ing. Seidlové a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Moravové při oficiálním otevírání přístavby zdravotnických oborů a o pár dnů později účastí pana ředitele RNDr. Klementa a pana zástupce Mgr. Šlapala na Dni otevřených dveří Nemocnice Vyškov, p. o.  Obě zmíněné akce probíhaly za přítomnosti našich krajských politických představitelů. V  nemocnici pozvání přijal dokonce i předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, čehož využili mnozí naši budoucí průbojní zdravotníci ke společnému focení.

Celkově byl program Dne otevřených dveří velice pestrý a zajímavý. Návštěvníci měli např. možnost projít se obřím modelem tlustého střeva, laparoskopicky operovat nebo si nechat vyšetřit hladinu cholesterolu a glykémie, proběhnout se na rehabilitačním trenažéru či pohladit si „psí terapeuty“.  Pro zájemce byly připraveny přednášky a poradenství  z oblasti urologie, gynekologie, neurologie, rehabilitace a další. Součástí byly i prohlídky jindy nepřístupných oddělení a prostor nebo vozidla RZP – samozřejmě i s praktickým nácvikem resuscitace a práce s automatickým externím defibrilátorem tzv. AED. 

Součástí akce bylo slavnostní zahájení další etapy rekonstrukce nemocnice, která se bude týkat budovy neurologie a ORL.

Naši školu při této akci reprezentovaly žákyně 3. ZA, které mimo již tradiční měření krevního tlaku, pulzu a BMI, také orientačně vyšetřovaly krevní skupiny, předváděly ošetřovatelské postupy na cvičných pomůckách nebo edukovaly zájemce o samovyšetření prsu na trenažéru.

Třída 4. ZA pro změnu potěšila malé pacienty na dětském oddělení divadelním představením pohádky „O Koblížkovi“.

Široká veřejnost tak mohla znovu zavnímat, že zdravotnické obory školy jsou nedílnou součástí ošetřovatelské péče ve Vyškově.