Evropský den jazyků na SOŠce

Evropský den jazyků se připomíná každoročně 26. září. Cílem svátku je propagovat  jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.

Hned po prázdninách jsme si otestovali své znalosti v online kvízu: Co víte o jazycích, kterými se mluví v Evropě? Poté nás navštívila paní Heike Knap. V hodině němčiny s rodilou mluvčí jsme si vyzkoušeli vědomosti získané v hodinách německého jazyka v praxi. Paní Heike nám přiblížila Düsseldorf, odkud pochází. Spojili jsme tak němčinu a zeměpis. Na závěr otázka pro vás, milí studenti:

V němčině nedělá člověk z komára velblouda, ale

– žirafu

– slona

– hrocha

???

Přejeme úspěšný školní rok!

 

Martin Pelc 2. ZL, Vojtěch Bartošek 3. ZL