Adaptační pobyt v Jedovnicích

Vzhledem k tomu, že jsme prvním rokem na střední škole, uspořádali pro nás učitelé adaptační pobyt v Jedovnicích. Někdo byl z nových tváří nervózní, ale někdo se naopak těšil.

Na tak zvaný „adapťák“ jsme vyrazili v pondělí 5. září 2016. Po příjezdu do kempu nám byly přiděleny chatky a po obědě jsme se seznámili s neziskovou organizací Podané ruce. Již po prvním dni bylo snad všem jasné, že z nás bude skvělý kolektiv. Také se postupně ukazovalo, kdo ve třídě bude největší mozek operace, třídní bavič, moralista a možná i třídní záporák.                                                           

Druhý den nás opět přijela navštívit organizace Podané ruce. I když jsme si mysleli, že lepší spolupráci už navázat nemůžeme, mýlili jsme se. Díky tomuto kurzu jsme si mezi sebou všichni vybudovali takový vztah, který by se v průběhu školy budoval jen stěží. Po obědě jsme se vydali na výšlap k Rudickému propadání. Naše cesta směřovala taktéž skrze Kolíbky a lemovala ji spousta poučných cedulí se zajímavostmi, ze kterých jsme si následně napsali i písemku. Po vyčerpávající túře jsme si udělali krátkou zastávku na náměstí v Jedovnicích, kde valnou většinu z nás vítr odvál do místní cukrárny. Poté jsme se opět odebrali do kempu.  Když už jsme byli všichni odpočatí, mohlo začít opékání buřtů. Zároveň nám svojí milou návštěvou večer zpříjemnil pan zástupce s paní profesorkou Zourkovou. Při té příležitosti jsme si připili dětským šampusem na Terčiny narozeniny.      

Třetí a zároveň poslední den našeho skvělého pobytu jsme vyřešili s naší třídní paní profesorkou několik záležitostí týkajících se chodu školy. Nakonec jsme mohli dát kempu sbohem a vyrazili jsme k domovu, kde na nás čekala horká koupel a jídlo od maminky, kterému se nic nevyrovná.         

Doufáme, že i během následujících čtyř let se dokážeme i nadále vzájemně respektovat a podporovat, tak jako nyní během předešlých třech dní.

Simona Preisová a Šárka Plisková z 1. AK