Výuka v praxi pokračuje…

V úterý 31. 5. 2016 jsme v hodině financí navštívili významné instituce ve Vyškově: Finanční úřad – územní pracoviště, Okresní správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Czech POINT na Turistickém informačním centru a Československou obchodní banku, a.s.

Pracovnice Czech POINTU nám vysvětlily, za jakým účelem byla tato místa zřízena. Informovaly nás o službách, které Czech POINT poskytuje, a o podmínkách jejich využití.

Na závěr výuky jsme navštívili Československou obchodní banku, a.s. V bance nás přivítal ředitel pobočky ČSOB Vyškov a velmi ochotně nám vysvětlil problematiku vkladů se státním příspěvkem.  Měli jsme možnost v rámci diskuze pokládat panu řediteli otázky týkající se vkladové problematiky.

Přislíbil nám další spolupráci v příštím školním roce. Informace získané z praktické výuky můžeme využít při dalším studiu i v běžném životě.

Žáci 2. ročníku obchodní akademie