Exkurze „Vodní hospodářství“

9. 6. 2015 jsme tradičně (jako každý rok) s žáky druhých ročníků 2. ZL a 2.ZA zdravotnické školy podnikli exkurzi týkající se úpravy vody z Opatovické přehrady a čištění vody z domácností a podniků v čistírně vody v Marchanicích. Žáci měli možnost vidět celý proces úpravy.

Exkurzi jsme tentokrát zahájili v Marchanicích u Vyškova, kde se znečištěná voda z domácností a podniků čistí a vrací se zpět do přírody.

Autobus nás převezl do Lhoty k čističce vody. Tam probíhá úprava povrchové vody, která je pravidelně z přehrady odčerpávána z hloubky asi 15 m. Povrchová voda je mechanicky i chemicky upravena na pitnou vodu. Ta je ze zásobních nádrží samospádem vypouštěna potrubím do domácností ve Vyškově, Slavkově a Bučovicích. 

Pěšky jsme se společně vydali k Opatovické přehradě, kde mají žáci možnost vidět, na jakém principu funguje přehradní nádrž, poslechnout si historii tohoto vodního díla a podívat se do chodeb pod přehradní nádrží.

Exkurzi jsme uzavřeli procházkou přes Opatovice ke ZŠ v Dědicích.

 

Lenka Molčanová a Jaroslav Spáčil