Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo

V pátek 13. května 2016 se na ZŠ Purkyňova konala soutěž mladých zdravotníků. Soutěž byla určena pro žáky základních škol, rozdělena na 1. a 2. stupeň. Celkem se zúčastnilo 11 družstev ZŠ z Vyškova a okolí. Žáci na šesti soutěžních stanovištích prakticky prováděli první pomoc s použitím zdravotnického materiálu i improvizovaných pomůcek. Pro nás to byla opět další zkušenost s poskytováním první pomoci. Hodnotili jsme práci mladých zdravotníků, kteří se snažili na jednotlivých stanovištích podat co nejlepší výkon. Procházeli stanovišti s následujícími tématy: doprava postižených, obvazová technika, historie ČČK, léčivé byliny… Na konci soutěže proběhlo vyhlášení výsledků. Za I. stupeň zvítězilo družstvo ZŠ Letonice, za druhý stupeň družstvo žáků ZŠ Purkyňova. Všichni žáci byli odměněni drobnými cenami, které předávala paní Danuše Adamcová z ČČK Vyškov. I přes nepřízeň počasí se soutěž velmi vydařila.

My jsme si vyzkoušeli práci hodnotitelů, která nás moc bavila. Celý program byl pro nás velmi zajímavý a odnesli jsme si spoustu nových a cenných informací.

Žáci 1. ZA, ZL