Celostátní kolo 50. ročníku Biologické olympiády

25. 4. – 29. 4. 2016 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UK v Praze ústřední kolo BiO.

Velmi  úspěšně si vedl  student MB Petr Vičar, který  v obtížné soutěži vybojoval 12. místo a tím přímý postup do finálové výběrové soutěže, s možností účasti na 27. MEZINÁRODNÍ BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ.Soutěž se skládala z několika částí: terénních úkolů, vědomostních testů a poznávaček z botaniky, zoologie  a mikrobiologie. Ve výběrovém soustředění BiO v Praze (13. 5. – 20. 5. 2016) Petr bojoval statečně, ale pořadí se již nezměnil, a obhájil  tedy 12. příčku v republice. Ačkoli je Petr nyní ve 3. ročníku, jsou jeho znalosti biologie obdivuhodné.

 

Gratulujeme a přejeme štěstí do  následujícího  51. ročníku BiO  v roce 2017.

Mgr. Lenka Zádrapová