Zdravotničtí asistenti na akci „Mimořádné situace“

Dne 6. května 2016 jsme se společně se svými spolužáky Kateřinou Šumberovou a Ondřejem Švarcem jako spolupořadatelé zúčastnili akce „Mimořádné situace“ na Základní škole 711 v Bučovicích. Cílem této akce bylo zasvěcení dětí do problematiky složek IZS a jejich činností.

Hasiči ukazovali dětem vybavení hasičského auta a použití výstražných signálů. Policie vysvětlila dětem,  jak se mají chovat v případě nebezpečí, také městská policie zde prezentovala svoji činnost. Vojáci nechali děti na jednom stanovišti překonávat  překážkovou dráhu či vyzkoušet si box, takže si mohly ověřit své fyzické schopnosti. Na druhém stanovišti se děti mohly dozvědět něco o vybavení vojenské sanitky nebo si procvičit nepřímou srdeční masáž na figuríně.

My, zdravotničtí asistenti, jsme měli za úkol zasvětit děti do obvazové techniky. Dětem jsme vysvětlili, jak rozeznají tepenné krvácení od žilního, jak si mají poradit při úraze v lese bez přítomnosti dospělého, co mají dělat při popálení nebo jak mají ošetřit odřeniny hlavy, kolene či lokte. Všem jsme také ukázali, jak se správně volá záchranná služba. Vysvětlili jsme jim důležitost protišokové polohy při úrazech a pravidlo 5T. Samozřejmě jsme zvědavým jedincům odpovídali na jejich, někdy i velice zajímavé otázky.

Děti měly k dispozici spousty dalších stanovišť. Celá akce se vydařila nejen díky krásnému slunečnému počasí, ale také díky spolupráci s dětmi, jejich učiteli a celkové komunikaci mezi všemi složkami IZS.

I pro mě osobně byla tato akce velikým přínosem, už jen kvůli spolupráci s dětmi, ale také protože jsem se od vojáků či policistů sama dozvěděla něco nového a zajímavého.

Markéta Novozámská, 3. ZA