Pozvánka „Běháme srdcem“ – „Lauf mit Herz“ 2017

60 300,- korun pro onkologicky nemocné děti darovalo 84 běžeckých týmů, které přišly podpořit 3. ročník charitativního běhu „Běháme srdcem“. 

Česko-německý projekt pořádaný partnerskými středními školami Gymnáziem a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnáziem Döbeln a partnerskými městy Vyškov a Döbeln s názvem „Běháme srdcem“ -„Lauf mit Herz“ proběhl v pátek 29. dubna 2016 souběžně ve Vyškově a v Döbelnu.

Döbeln je pro Vyškov inspirující, neboť se tam uskutečnil letos již 16. ročník, zúčastnilo se 353 běžeckých týmů s charitativním příspěvkem 25 900,- Eur na nadaci Sonnenstrahl věnující se dětské onkologii v Drážďanech.

Každopádně v obou městech přálo účastníkům počasí. Sluneční paprsky přispěly k příjemné, radostné atmosféře a hojné účasti studentů, pedagogů, rodičů i přátel nejen gymnázia, ale i ostatních vyškovských škol, například SOŠ a SOU Vyškov, ZŠ Purkyňova, ZŠ Pustimeř. Akci podpořili zástupci obce Luleč, Nadace Tři brány, bývalý hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek, senátor Ing. Bárek se svým týmem. Ke konečné částce výrazně přispěly firmy Fritzmeier, SMC Industrial, Infos, Dina Hitex s.r.o., Vodovody a kanalizace a.s., Wágner s.r.o.

Získané peníze byly stejně jako v minulém roce slavnostně předány ředitelce Nadace Krtek, která se stará o onkologicky nemocné děti a mládež při fakultní nemocnici v Brně-ČernýchPolích.

Všem těm, co se nějakým způsoben do běhu srdcem zapojili, ať již během nebo sponzorským příspěvkem, děkujeme. Udělali jste dobrou věc, pro sebe i pro ostatní, a kdo to letos nestihl, bude mít příležitost v příštím roce.

Těšíme se na Vás a děkujeme všem za Vaši přízeň.

Iveta Höferová

Foto: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/behame-srdcem-2016

                                                                                                           

Poděkování patří participujícím subjektům:

  • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace
  • město Vyškov
  • Nadační fond dětské onkologie Krtek
  • Nadace Tři brány Vyškov
  • Jihomoravský kraj
  • Lessing Gymnázium Döbeln
  • město Döbeln
  • Správa majetku města Vyškova
  • MFK Vyškov
  • Vyškovský deník