Matematická soutěž žáků SOŠ 2016

Ve středu 17. 2. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ, kterého se zúčastnilo 24 studentů obchodní akademie a zdravotnických oborů.

Soutěž je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF v sedmi kategoriích podle typu školy a probíhá ve dvou kolech školním a celostátním. Tato výběrová matematická soutěž je určena žákům středních odborných škol a odborných učilišť, kteří se nemohou zúčastnit Matematické olympiády z důvodu rozsahu probíraných matematických témat. Dva nejlepší řešitelé z každého ročníku postupují do celostátního kola.

 

Výsledky školního kola:

 1. ročník
 1. místo: Kristýna Spurná 1. AK
 2. místo: Jaroslav Fiala 1. AK
 3. místo: Nikola Hrůzová 1. AK
 1. ročník
 1. místo: Kateřina Brokešová 2. ZL
 1. místo: Jana Moučková 2. ZL
 2. místo: Lucia Tutková 2.AK
 1. ročník
 1. místo: Tomáš Hlobil 3. AK
 2. místo: Tomáš Adler 3. ZL
 3. místo: Jana Škatulárová 3. AK

 

Všem úspěšným gratulujeme a postupujícím přejeme co nejlepší umístění v celostátním kole.

Mgr. Olga Kaňová, RNDr. Libuše Kraváčková