Biologická olympiáda 2016

Dne 15. a 16. února 2016 proběhlo školní kolo Biologické olympiády (kategorií A a B). Téma letošního již  50. ročníku BiO:  Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi. Soutěžící obou kategorií čekaly 2 praktické úkoly, 30otázkový test a obávaná poznávačka (15 rostlin, 15 živočichů).

Výsledky:

Kategorie  A1. místo   Pavlína  Čtvrtníčková, 4. B

                            2. místo   Petr  Vičar, MB

                            3. místo   Martin  Kocourek, 3. B

Kategorie  B:   1. místo   Tomáš  Florus, QA

                            2. místo   Veronika  Jenáčková, 1. B

                            3. místo   Iva Vanderková, XB

Vítězové postupují do krajského kola, která se koná pro kategorii A 1. 4. 2016 a pro kategorii B 15. 4. 2016 v Brně.

Všem účastníkům děkujeme za účast a přejeme mnoho zdaru v dalším studiu biologie.

 

Mgr. Jitka Hrežová, Mgr. Lenka Zádrapová