Mezinárodní videokonference Vyškov – Moskva

V pondělí  14. 12. 2015 se studenti ruštiny tříd 2. A, 2. B, MA , 4. A a partnerské školy v Moskvě zúčastnili Skype  videokonference „Světem poezie“   v rámci projektu Dialog kultur.

Tématem byla literatura se zaměřením na poezii – rok 2015 byl v RF vyhlášen rokem literatury, což nás inspirovalo k provedení této akce.

Po úvodu, kdy se obě školy navzájem pozdravily, koordinátorka z moskevské školy krátce vysvětlila, jak se rok literatury projevil ve výuce a jak přispěl ke zvýšení zájmu o čtení a literaturu. Poté již dostali slovo žáci, kteří si připravili pod vedením svých vyučujících recitaci. Zazněly básně Lermontova, Jesenina, Bunina, Asadova i slavné úryvky z románu ve verších A. S. Puškina „Evžen Oněgin“ – „Portrét Taťány“ a „Dopis Oněginovi“.

Za naši školu recitovali Jiří Setinský, Ivona Kudličková, Zuzana Klusalová, Vít Malovec a také náš bývalý student a skvělý recitátor Dalimil Ševčík.

I tentokrát byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a využití moderních technologií. Veškerá komunikace probíhala v ruském jazyce. Akce se velmi zdařila a všem zúčastněným přinesla v předvánočním čase i příjemný kulturní zážitek.

Mgr. Zlatka Zbořilová