Pedagog naší školy spoluautorem knihy o historii podnikání

Během prosincových dnů se dostává mezi zájemce knižní monografie „Historie a současnost podnikání na Blanensku, Boskovicku a Vyškovsku“, která sleduje fenomén podnikání ve zmíněných regionech od středověkých řemesel a cechovních organizací až po současnost. Vydalo ji nakladatelství Městské knihy; jde o již 178. svazek edice mapující historii podnikání v různých regionech Čech a Moravy (1. svazek byl věnován Královéhradecku, poslední zatím Opavsku, avšak již ve 2. vydání).

Kniha je dílem čtyřčlenného autorského kolektivu, jehož členem byl kromě PhDr. Boženy Kovářové, Mgr. Marka Dospivy a Bc. Petra Sychry (všichni zpracovávali regiony Blanenska a Boskovicka) také člen našeho pedagogického sboru PhDr. Radek Mikulka, jemuž bylo svěřeno zpracování dané problematiky na Vyškovsku.

V okamžiku vzniku tohoto textu publikace zatím ještě nebyla v knižní distribuci, ale mělo by se tak stát co nejdříve.