Pracovněprávní minimum pro začínající zaměstnance i zaměstnavatele

Kurz je určen pro uchazeče o zaměstnání, osoby, které nikdy mzdovou problematiku nedělaly a chtějí mít základní přehled jako začínající podnikatelé – zaměstnavatelé, absolventy škol nebo osoby vracející se po delší době na pracovní trh. 

Cílem kurzu je základní orientace v pracovněprávní legislativě. Délka kurzu je 26 vyučovacích hodin. Cena kurzu je 1 300 Kč. Účastníci obdrží pracovní materiály s příklady, doporučenými postupy a závaznými tiskopisy a to podle poslední legislativy. Kurz bude probíhat od 19. 1. do 12. 4. 2016 (vždy v úterý od 16:00 do 17:30 hod.) v budově Komenského 7, v odborné učebně vybavené moderní technikou. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky zasílejte do 8. 1. 2016 na e-mail: alena.podolanova@gykovy.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Podolanová