Tradice nezaniknou!

To, že městem chodí Mikuláš vždy 5. prosince v podvečer, všichni víme a jsme na tuto tradici zvyklí a připraveni.

V nemocnici však bylo překvapením, že chodil už v pátek, kdy šikovní studenti 4. ZA vzbudili rozruch na několika odděleních. Nejprve chtěli postrašit jen zlobivé sestřičky a doktory, ale nakonec s krásnými čerticemi chtěli odcházet do pekla i ležící dědouškové z ODN. A protože se do pytle všichni nevlezli, tak se místo strašení zpívaly písničky, říkaly básničky a rozdávaly připravené sladkosti. Radost a hluboké zážitky si odnesli nejen pacienti, ale také klienti ze stacionáře pro postižené a nakonec i samotní akční studenti.

Na zdravce v Dědicích se o zpestření výuky zase postarali jejich mladší spolužáci z 1. ZL. Obešli třídy, z knihy hříchů Mikuláš vyčetl, kdo si zaslouží vzít z dané třídy do pekla, což měli předem zjištěné. Hříšníci se mohli „vykoupit“ písničkou nebo básničkou. Na závěr v každé třídě zazpívali „Rolničky“ a rozdali bonbóny. Dokonce přišli i do kuchyně na paní kuchařku!

Úžasně se vystrojili!  Podívejte, jak jim to slušelo!!!