Mundo Hispano 2015

Výborným výsledkem našich studentů opět skončil letošní ročník španělské olympiády pro partnerské střední školy Masarykovy univerzity – Olimpiada Mundo Hispano. Po loňském vítězství v kategorii A1/A2  dosáhla Martina Moresová z OA skvělého 2. místa v kategorii B1. V kategorii A1/A2 se umístila na výtečném 3. místě Zuzana Salcburgerová z MB.

Další naši studenti se též umístili na předních místech: v kategorii A1/A2 byly Veronika Lusková a Monika Poláchová z XB na 9.-10. místě a v kategorii B1 Barbora Sotolářová na pěkném 6. místě.

Tato soutěž ve španělském jazyce, jejímž garantem je Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně, je zaměřena nejen na ověření znalosti španělského jazyka, ale také na literaturu a reálie hispanofonních zemí. Po skončení soutěže byl studenty hispanistiky připraven doprovodný program s prezentacemi o španělské kultuře, o studiu hispanistiky na MU a o programu Erasmus.