Evropský den jazyků 2015 v hodinách ruštiny

Evropský den jazyků jsme si i v tomto roce připomněli v hodinách ruského jazyka různými zajímavými aktivitami nad rámec běžné výuky – proběhla diskuze o důležitosti znalosti cizích jazyků a o zkušenostech studentů s jejich využitím,  pracovalo se s mapou, slovníkem a internetem při aktivitě „Ruská města“ , díky prezentaci „Válenky“ o tradicích používání této zimní obuvi byl  představen socio-kulturní aspekt.

Moderní technologie byly využity ke zhlédnutí epizody populárního animovaného  seriálu pro děti „Máša a medvěd“ . Pro některé bylo překvapivým zjištěním to, že  „Máša a medvěd“ je oblíbená nejen v Rusku, ale také např. v Itálii.  Ve dvou skupinách se studenti zaměřili na přípravu otázek do kvízu v rámci mezinárodního projektu Dialog kultur.