Přednáška o hygieně rukou

V rámci předmětu základy ošetřovatelství nás dne 9. září 2015 navštívila odborná poradkyně firmy ECOLAB Bc. Romana Mazalová s přednáškou na téma „Dezinfekce rukou“. Učili jsme se, jak si správně umývat a dezinfikovat ruce. Vysvětlila nám význam a důležitost správné dezinfekce pro zdravotnické pracovníky. Obzvláště zajímavá byla zmínka o katastrofálních následcích špatné hygieny rukou, které se vyskytovaly i v samotném zdravotnictví.

Přednášku tvořila teoretická a praktická část, v rámci které jsme si vyzkoušeli správnou dezinfekci rukou a pod UV lampou zkontrolovali naši snahu.

Myslíme si, že jsme správnou dezinfekci rukou zvládli. Některé spolužáky dokonce vídáme na toaletách, jak si myjí ruce správným, tedy mechanickým, postupem. Z toho plyne, že na nás měla přednáška znatelný a kladný vliv.

Žáci 3. ZL