První pomoc v Jihlavě 2015

Ve dnech 17. a 18. června se náš čtyřčlenný tým zúčastnil 21. ročníku Mezinárodní soutěže v první pomoci, pořádanou Střední zdravotnickou školou v Jihlavě. Samotná soutěž se odehrává v okolí Malých Bříští. Přijela sem nejen družstva z celé České republiky, ale i ze sousedního Slovenska, Rakouska a Německa. Soutěž je výjimečná i tím, že se jí soutěžící z prvních a druhých ročníků zdravotnických oborů mohou zúčastnit pouze jednou.

Naši školu reprezentoval tým čtyř děvčat – Lucie Ingrová, Lucie Chlupová, Veronika Vyplelová a Hana Černíková, žákyně 2. ročníku zdravotnického asistenta. Doprovodem nám byla paní učitelka Kateřina Grmelová, která nám zajistila doprovod tam i zpět a zároveň byla naší psychickou podporou při složitých situacích, kterým jsme čelily.

Během slavnostního nástupu všech družstev, jsme si vylosovaly pořadové číslo 13 a čekaly na start. Následně jsme zdárně absolvovaly první dvě situace odehrávající se v lese a vesnici Malé Bříště. Na všech stanovištích figuranti předváděli vynikající herecké výkony, které nás přiměly jednat, jakoby šlo o skutečnou situaci.

Další den nás čekaly hned čtyři další situace a po té i zkouška fyzické zdatnosti. V poledních hodinách nechyběl ani přílet záchranářského vrtulníku.

Nakonec bychom rády poděkovaly všem, díky kterým jsme dostaly šanci zúčastnit se této soutěže a získat tak nové zkušenosti a zážitky z oblasti první pomoci. A přestože se náš tým neumístil na  medialových pozicích, vzorně reprezentoval zdravotnické obory a tím i celou školu.

Za celý tým Hana Černíková, 2. ZA.