Jarní Vídeň okouzlila

V úterý 14. 4. 2015 vyrazili studenti SOŠky s pedagogickým doprovodem poznávat současnou, ale i historickou Vídeň. Všichni jsme se na tuto akci náramně těšili, protože zatím jsme poznali rakouské hlavní město v zimě před Vánocemi, ale jaro, to je přeci něco úplně jiného…

A taky bylo.  Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den a to umocňovalo i naše zážitky. Nejdříve jsme navštívili Schönbrunn. Během prohlídky zámku jsme měli možnost připomenout si důležité momenty v naší společné historii a prohlédnout si nádherné interiéry, kudy se procházeli nejen mocní.  Vždyť v 1 441 místnostech, které jsou na zámku, se opravdu dějiny psaly. Narodil se tu a v požehnaném věku také zemřel císař František Josef I., který vládl mocnářství celých 68 let!  Také jsme si vychutnali toulky velkolepými zahradami zámku, bez nich by prohlídka nebyla úplná.

Dalším bodem programu se stala návštěva Vojenského historického muzea Arsenal. I tady jsme nevěděli, co prohlédnout dřív. Zajímavé byly všechny exponáty, ale nejvíce nás zaujal automobil, ve kterém byl zastřelen v roce 1914 následník trůnu s chotí v Sarajevu, dále také exponáty věnované boji Rakušanů s Turky. Obdivovali jsme uniformy a zbraně, použité v obou světových válkách, a hlavně torzo ponorky. Někteří totiž nevěděli, že Rakousko bylo v minulosti i významnou námořní velmocí.

Prohlídka historického centra Vídně se stala tečkou za příjemně stráveným dnem. Návštěvníkům se ve Vídni nabízí nejen nádherná historie a tradice, ale lze si tu užít i multikulturnosti nebo extravagance současnosti. Především v centrální části města je plno budov a monumentů, které připomínají zlatou éru města, císařské období, kdy město vládlo celé rakousko-uherské říši. Jejich vznešenost a upravenost je všude patrná na první pohled.

A tak jsme i my ve Vídni prožili jeden nezapomenutelný jarní den…

Děkujeme organizátorům akce.

 

Jana Škatulárová, Tereza Dostálová, 2. AK

 

Další fotografie najdete v albu: https://www.gykovy.cz/cs/fotoalbum/jarni-viden.