Dominotheater Brno

V rámci netradiční výuky němčiny měli žáci ekonomických a zdravotnických oborů možnost navštívit interaktivní divadelní představení profesionální skupiny THEVO (FORUMTHEATER FÜR JUNGE LEUTE) z Norimberku. Skupina se zaměřuje na aktuální témata a snaží se provokovat diváky k vlastním úvahám a postojům.  Herci mají dlouholetou zkušenost s českým publikem a přizpůsobují se mu v tempu řeči i volbě slovní zásoby.  

Komunikace v německém jazyce i komunikace mimoverbální byla možností vyzkoušet si vědomosti z hodin němčiny.

Po návštěvě divadelního představení jsme navštívili Petrov a Denisovy sady, vychutnali si pohled na Brno a pak už následovala cesta domů…

 

Tomáš Hlobil, žák obchodní akademie