Šimon Pavlas boduje

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně organizuje již sedmým rokem Ekonomicko-manažerskou olympiádu. Hlavním cílem je vybrat ze studentů středních škol ty nejlepší. Ti, kteří mají zájem o studium ekonomiky, managementu a souvisejících disciplín, se v případě úspěšného absolvování olympiády mohou stát vysokoškoláky již ve 3. ročníku svého studia na střední škole.

Olympiáda se skládá ze dvou kol – předkola a finále. Předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády proběhlo na naší škole 18. 3. 2015. Z přihlášených 33 studentů třetích ročníků se předkola zúčastnilo 24 studentů ze všech oborů školy.

Test v rámci předkola byl vypracován v elektronické formě, v systému Moodle a byl rozdělen na 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, management a marketing, ekonomie a anglický jazyk. Studenti mohli získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení testu a postupu do finálového kola bylo zapotřebí, aby se studenti umístili mezi 100 nejlepších (což v tomto ročníku odpovídá hodnocení 72 až 100 bodů).

Konkurence byla i tento rok velká. 7. ročníku Ekonomicko-manažerské olympiády se zúčastnilo 2082 studentů ze 108 středních škol České a Slovenské republiky. Šimon Pavlas, student třetího ročníku gymnázia, byl s 85 body na druhém místě a postupuje tak do finále, které se bude konat v pátek 19. června 2015 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně. 

Srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí do finále!

Ing. Alena Podolanová a Mgr. Jana Plevová