Umíme (se) prezentovat

Dne 10. 4. 2015 se v Brně na Ekonomicko-správní fakultě MU uskutečnilo krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda+, což je soutěž, která vznikla spojením Prezentiády a Office Arény. Jedná se o projekt občanského sdružení Student Cyber Games ve spolupráci se společností Microsoft.

Ucelené vystupování a schopnost přesně formulovat svá stanoviska, základy týmové práce a projektové tvorby, to jsou hlavní body, ve kterých museli soutěžící prokázat své schopnosti, a které jsou dále důležité i pro úspěšné absolvování vysokých škol a začlenění se na trhu práce. Úkolem soutěžících bylo zpracovat vlastní projekt v aplikacích Microsoft Office na téma „Školní časopis“ či „Školní soutěž“.

V krajském kole si prezentací svého projektu vysloužily krásné umístění týmy z kvarty B:

2. místo : Kateřina Studničná, Tereza Kolečkářová, Jiří Zeman
4. místo : Petra Korčiánová, Tereza Bednářová, Michaela Čejková

Více informací a podrobné výsledky lze najít na webu soutěže www.prezentiada.cz.

Úspěšným soutěžícím blahopřejeme.

Miloš Holzer