Vítězná práce Michaely Kocourkové

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov spolupracuje s vydavatelstvím CEED Zlín od roku 1998 v rámci projektu pro střední a vyšší odborné školy ČR, ve kterém vydavatelství přináší studentům aktuální a srozumitelně zpracované informace o ekonomické realitě, která je obklopuje. Škola získává zdarma z nakladatelství jeden výtisk každé nové ekonomické učebnice, kterou CEED vydává. Vydavatelství CEED vyhlásilo pro školní rok 2014/2015 znalostní soutěž na téma CHCI POKRAČOVAT VE STEJNÉ PRÁCI JAKO MÍ RODIČE?

Znalostní soutěž měla velký ohlas u studentů v celé ČR a je vidět, že toto téma studenty zajímá. Do soutěže se přihlásila i Michaela Kocourková – studentka oboru obchodní akademie ze třídy 4. AK, která byla odměněna za vítěznou práci odbornou knihou pro osobní růst s názvem „Jak hledat a najít zaměstnání“.

Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci v dalším studiu.

Ing. Alena Podolanová