Nejvyšší příčky pro němčináře gymnázia

11. února 2015 se v Blansku konalo oblastní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali čtyři žáci a všichni byli úspěšní! V kategorii středních škol zvítězil Šimon Pavlas ze septimy B a postupuje do krajského kola. Na druhém místě je Daniela Horáčková ze sexty B. V kategorii nižších ročníků víceletého gymnázia postupuje do Brna vítěz Luong Ngoc Long z kvarty A, druhý je Luboš Bartík z kvarty B.

Všem němčinářům blahopřejeme ke krásným výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci.