Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 5. února 2015 se v Domě dětí a mládeže ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Je to soutěž s nejdelší tradicí, vždyť letos probíhal již 41. ročník. Je potěšitelné, že i v dnešní moderní době má tato soutěž mnoho příznivců, což potvrzuje 31 soutěžících v I. kategorii ZŠ a víceletých gymnázií a 7 soutěžících ve II. kategorii SŠ. Soutěž není akční, dokonce se v ní vůbec nemluví, ticho je takové, že bychom slyšeli špendlík spadnout.

Soutěžící písemně během šedesáti minut řešili mluvnické úkoly z oblasti syntaxe, lexikologie a morfologie. Po půlhodinové přestávce vypracovávali slohový úkol na zadané téma. Při hodnocení práce se posuzuje nejen dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, ale také pravopisná a tvaroslovná správnost.

A jak dopadli studenti naší školy? Ve II. kategorii SŠ  obsadil 2. místo Dalimil Ševčík, OB,  a 3. místo Marika Kovárová, MB , oba postupují do krajského kola, které se bude konat v dubnu. V I. kategorii ZŠ obsadila Tereza Bednářová, KB  4. místo.

 

Blahopřejeme umístěným a všem řešitelům  děkujeme za účast.