Den otevřených dveří

     V úterý 10. 2. 2014 proběhl na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov Den otevřených dveří. Letošní ročník se nesl v netradičním duchu. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si celou školu (obě budovy na Komenského) kdykoliv od 9 do 17 hodin, a to tentokrát po barevně odlišených trasách. Podle zájmu o studijní obor mohli plnit na jednotlivých stanovištích zajímavé úkoly nebo si alespoň nechat prověřit svůj zdravotní stav. Velkým lákadlem byla v aule výstava výtvarných prací inspirovaná 115. výročím založení gymnázia. Tady mohli návštěvníci dát své hlasy výtvorům, které je nejvíce zaujaly.

     Dopoledne využily možnosti prohlídky především třídy základních škol, odpoledne potom přicházeli zájemci o studium, ale i absolventi, kteří si rádi zavzpomínali na svá školní léta. Rovněž proběhla schůzka výchovných poradců základních škol s ředitelem Gymnázia a SOŠZE Vyškov.

   Vzácnou návštěvou byl hejtman JMK Michal Hašek, který ten den plnil svůj pracovní program ve Vyškově.  S velkým zájmem si prohlédl celou školu, které je JMK zřizovatelem, a ocenil práci studentů a pedagogů.

     Vedení školy děkuje  zaměstnancům  a studentům za výborně  připravený Den otevřených dveří.

 

Další fotografie najdete v albu Den otevřených dveří 2015.