Nadace Green Fields

CÍLE ČINNOSTI OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

  1. podpora dalšího vzdělávání studentů odborných oborů Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, Komenského 16/5,
  2. rozvoj mimoškolních aktivit studentů odborných oborů Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, Komenského 16/5,
  3. podpora sociálně slabších studentů odborných oborů Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, Komenského 16/5.

 

NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost byla založena v roce 1998 podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2014 došlo k  legislativním změnám v oblasti neziskového sektoru, které zvyšují finanční a organizační nároky na obecně prospěšnou společnost.

Na základě těchto změn správní rada písemně oznámila zakladateli rozhodnutí o ukončení činnosti k 31. 12. 2014.

Z ekonomických a organizačních důvodů bude výhodnější, když podporu dalšího vzdělávání a mimoškolních aktivit bude pro studenty celé školy zabezpečovat jedna nezisková organizace, a to spolek Občanské sdružení Gymnázia Vyškov, jehož provoz je méně náročný. 

Informace o zrušení a zániku obecně prospěšné společnosti budou postupně zveřejněny ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin – viz odkaz níže.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=25517783