Poznejme se navzájem – setkání 2014

A s kým se budeme poznávat? No přeci s žáky našeho partnerského gymnázia v Michalovcích!

Projekt Poznejme se navzájem byl započat v roce 2006. Jeho účastníky jsou Gymnázium a SOŠZE Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích. Projekt navazuje na dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce. Setkání v rámci projektu probíhají na bázi výměnných pobytů studentů zúčastněných škol nebo jako setkání na zajímavých místech naší společné historie i současnosti

V letošním roce proběhlo setkání ve dnech 29. a 30. září. Pro poznávání  byla vybrána Bratislava a Vídeň, dvě překrásná města na Dunaji, a unikátní archeopark Carnuntum. Provázela nás Mgr. Jana Kolčářová ve spolupráci s Mgr. Zlatkou Zbořilovou za českou stranu a PhDr. Violou Želinskou, Mgr. Helenou Andrejevou, Mgr. Matějem Starjakem a Mgr. Michalem Košičanem za slovenskou stranu.

Se slovenskou skupinou jsme se setkali před Michalskou bránou, v ulicích pod Bratislavským hradem, kam jsme se ve volném čase sami podívali, zatímco se Slováky jsme se vrhli na prohlídku města. Viděli jsme i  korunovační katedrálu a procházeli též přes most Slovenského národního povstání s unikátní vyhlídkovou restaurací ve výšce 80 m.

Odpoledne jsme navštívili světově známou výstavu Tutanchamon, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o dávném Egyptě. Navečer jsme se zastavili v městské části Bratislavy, Děvíně, kde jsme se pokochali zdejší památkou, jíž je majestátně se vypínající hrad  nad soutokem Dunaje a Moravy. Počasí nám přálo a měli jsme odtud opravdu překrásný výhled.

Povečeřeli jsme v menze vysokoškolských kolejí v Mlynské dolině a přejeli do nedalekého místa ubytování, abychom si odpočinuli na další den s programem o nic méně nabitým.

Druhý den jsme směřovali do Vídně. Cestou jsme měli zastávku v zajímavém archeoparku Carnuntum, nám nejbližším zaniklém římském městě. Poté už přímo ve Vídni následovala prohlídka Vojensko-historcikého muzea Arsenal a stejně jako v Bratislavě také prohlídka samotného města a jeho úžasné architektury.

V podvečer jsme se však museli rozloučit se slovenskou skupinou, protože je čekala předlouhá cesta domů. Protože pro nás ještě nebylo tak pozdě, mohli jsme si dovolit poslední plánovanou zastávku, zábavní park Prater.

Celá akce se moc vydařila a těšíme se na další setkání!

Poděkování za realizaci projektu Poznejme se navzájem patří nejen  českým a slovenským organizátorům, ale i Městu Vyškov za finanční podporu.

 

Tereza Fusková (sexta B)