Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi

Dne 9. října 2014 v rámci Týdne knihoven byla v KKD Vyškov uspořádána akce s názvem Knihovnou ruku v ruce aneb Integrace v praxi. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov již dlouhodobě svou činností a bezbariérovým přístupem vytváří prostor ke vzájemnému sbližování zdravých a handicapovaných. Handicapovaní se totiž i v dnešní době setkávají např. s předsudky, netolerancí a nepochopením. A právě to byl jeden z důvodů, proč byla uspořádána tato velmi zajímavá akce. Jednalo se o setkání klientů z denního pobytu pro mentálně postiženou mládež při ÚSP a DD Vyškov a studentů víceletého gymnázia ve Vyškově. Žáci kvarty B se zhostili role průvodců handicapovaných dětí knihovnou.

Akce byla zahájena v 1. patře knihovny, odkud se následně všichni přesunuli do počítačové učebny, kde se vzájemně představili. Gymnazisté vysvětlovali klientům ze stacionáře základní práci s PC a hraní jednoduchých her. Potom se přesunuli do dětského oddělení, kde si ve skupinkách prohlíželi ilustrované knihy z beletrie a naučné literatury. Vše ukončili v T-klubu „rychlostní“ soutěží při určování hudebních skupin a zpěváků. Závodilo se po jednom zástupci z obou skupin. Zaslouženě vyhrál David ze stacionáře. Závěrem se všichni skvěle pobavili při diskotéce a hrání tanečních her na Xboxu.

Zhodnocení z pohledu žáka: Toto setkání pozitivně ovlivnilo náš vztah k lidem s postižením a celou akci jsme si velmi užili. Knihovnou ruku v ruce se procházelo již pošesté a my věříme, že tato tradice bude pokračovat i nadále.

Autor: Kateřina Studničná a Adéle Metelková

Autor fotografií: Jan Řezníček