Změna oboru

Žádost o změnu oboru uvnitř školy musí obsahovat původní obor, nový obor a datum  změny. V případě rozdílných učebních plánů mohou být žákovi stanoveny rozdílové zkoušky.