Okresní kolo SOČ

Dne 2. 4. 2014 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo 36. ročníku SOČ. Naši školu reprezentovalo sedm prací v oborech chemie, biologie, zemědělství, ekonomie a historie. Opět k nám zavítaly také práce z Gymnázia a Obchodní akademie v Bučovicích v oboru historie. Nově se zúčastnila práce v oboru strojírenství ze SOŠ a SOU Sochorova Vyškov. Učebna biologie byla již tradičně zaplněna studenty, kteří se přišli podívat a podpořit soutěžící.

Po dopoledni plném zajímavých obhajob porota vybrala tři práce postupující dále do krajského kola. Z naší školy postoupily studentky Elisabet Maňásková se svou prací z oboru chemie na téma Fluorescenční stanovení enzymatické aktivity halogenalkandehalogenas a Lenka Košťálová z oboru biologie na téma Molekulárně-genetická charakteristika genů zodpovědných za purpurové zbarvení obilky pšenice. Obor historie bude v kraji reprezentovat David Pokorný z Bučovic s prací Napoleonova Grande Armeé v bitvě u Slavkova.

Soutěžícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech.

Lenka Košťálová, Elizabet Maňásková

Mgr. Marta Kubačáková, Msc