Projekt fúze obecně prospěšných společností

Projekt fúze obecně prospěšných společností (zákon č. 125/2008 Sb., § 70):

  • NADACE GREEN FIELDS, o. p. s., Komenského 7, 682 01 Vyškov
  • OPS – ŠKOLA A ZÁJMOVÁ ČINNOST STUDENTů, nám. Svobody 50, 682 02 Vyškov