Madagaskar – příběh pradávné Lemurie

Chudobu, krásnou přírodu a jiné další zvyklosti obyvatel Madagaskaru mohli studenti gymnázia ve čtvrtek 21. 11. 2013 vidět v Sokolském domě ve Vyškově.  Jednalo se o program Planeta Země 3000 seznamující veřejnost s životem v různých částech světa. Tato projekce měla velký úspěch  jak mezi studenty, tak učiteli, kteří měli možnost porovnat životní podmínky Madagaskaru a České republiky.

Život nejchudších lidí světa není zajisté jednoduchý. Nedostupná zdravotní péče, pitná voda jen v některých oblastech nebo elektřina jen pro bohaté, to všechno jsou problémy původních obyvatel Madagaskaru, Malgašů. Ale můžeme hovořit o chudobě? O materiální zajisté ano…

Je materiální chudoba horší než chudoba duševní? Malgaši duševní prázdnotou určitě netrpí. Jejich rodinné tradice jsou pro nás křesťany v mnoha ohledech až podivující, například vynášení mrtvých a zacházení s nimi, jako by ještě byli ve světě živých. Tento a mnohé další zvyky a tradice na Madagaskaru dokazují, že rodinné pouto a vzájemná láska se zde udržují ve velmi silných vazbách.

A co my Evropani? Můžeme u nás hovořit o lásce ke svým bližním i těm zesnulým? Jak vyjadřujeme lásku? Je to méně či více? To se nedá posoudit… Pro Malgaše by asi nebylo příliš uspokojující jednou za rok dát svíčku na hrob.

Napadá mě otázka, jestli naopak my – obyvatelé vyspělých států, netrpíme chudobou… tou duševní.

Kateřina Špaková, 2.B