Exkurze do dialyzačního střediska

Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna, které žáci III . ročníku oboru „Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum“  dne 6.2.2013 navštívili, je umístěno v komplexu „Lázeňský dům“, spolu s rehabilitačním střediskem a nově vznikajícím „Centrem celostní péče nejen pro dialyzované – Dům pro seniory s úsměvem s úsměvem“.

Garantem a průvodcem exkurze stěžejní první části byla vrchní sestra hemodialyzačního oddělení paní Miroslava Marková.

Exkurze byla rozdělena do tří na sobě nezávislých programových okruhů a dvou prohlídkových skupin.

I. Okruh – byl poskytnut pro seznámení nás nejen s ošetřovatelskou péči o nefrologického klienta a to klienta dialyzovaného, čekatele na transplantaci a klienta po transplantaci, ale i s různými terapeutickými postupy včetně zajištění cévního vstupu. Žáci měli možnost vidět jejich různé varianty.

Vrchní sestra nás seznámila s nutným technickým zázemím. Především byl kladen důraz na jejich význam a na nezbytné specifické úkoly sestry při kontrole, či obsluze tohoto zařízení.

Měli jsme možnost vidět průběh hemodialýzy spolu nejen z pohledu hemodialyzovaného klienta, ale i z pohledu práce ošetřující hemodialyzační sestry.

Na nefrologické ambulanci nám byl s ochotou předveden ambulantní sestrou se svolením klienta postup při peritoneální dialýze. Sestra nám v kostce porovnala výhody hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

Žáci měli možnost komunikovat s dialyzovanými klienty, získat edukační materiál s touto problematiku.

II. Okruh – byl informací o realizaci originálního projektu vybudování Centra celostní péče nejen o dialyzované. Shlédli jsme vybavenost centra. Ocenili jsme ojedinělost nápadu centralizovat hemodializované klienty v sociální péči do jednoho místa s možností dialýzy. Seznámili jsme se s chystaným programem poskytovaných služeb.

III. Okruh – byl věnován rehabilitační péči o klienta. Žáci měli možnost dobrovolně osobně si vyzkoušet na sobě účinky ultrazvuku, magnetoterapie, baňkování, či udržení rovnováhy na balanční plošině. Byly seznámeny i s nadstandartní službami – Wellness, které rehabilitační centrum může klientům poskytnout (medové zábaly, čokoládové zábaly,…).

Z pohledu žáku a pedagogů tato exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Ze strany poskytovatele byla zodpovědně připravena a její průběh měl dynamický charakter.

Jaroslav Špelda

 

 

 

Nezařazené