Studenti oboru obchodní akademie se přizpůsobují požadavkům Evropské unie

Dne 8. února 2013 uspořádala třída 4. AK „15. Veletrh fiktivních firem“. Fiktivní firma se od skutečného podnikání liší tím, že se nesměňují peníze ani zboží nebo služby. Jinak pracuje jako skutečná firma, která se řídí platnými právními předpisy a studenti uskutečňují všechny činnosti firmy.

Práce ve fiktivní firmě vede studenty ekonomických oborů k samostatnosti a pocitu zodpovědnosti za vlastní práci, k schopnosti orientovat se v hospodářské praxi, k rozvíjení jazykových znalostí, k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy a k schopnosti komunikace, spolupráce a prezentace výsledků.

Veletrhu se zúčastnili studenti ekonomických oborů, oboru agropodnikání a zdravotnického lycea se svým vedením a vyučujícími v těchto oborech. Pozvání přijali i zástupci z podnikatelské praxe Ing. Irena Spirová, ředitelka vzdělávací agentury TSM, spol. s r. o. Vyškov, PhDr. Antonín Holubář, člen dozorčí rady OHK Vyškov a Antonín Petlach, nezávislý finanční poradce. Nechyběla i Jitka Wohlgemuthová, redaktorka Vyškovského zpravodaje a Ing. Jiří Monath, zástupce Vyškovského městského informačního kanálu.

Studenti prezentovali svoje firmy nejen v českém jazyce, ale i v anglickém a německém a zároveň promítali prezentace své firmy zpracované v Power Pointu.

Při zahájení byla vyhlášena soutěž O nejlepší firmu, ve které jmenovaná komise hodnotila veřejné představení firmy na pódiu, elektronickou prezentaci, propagační materiály a katalog fiktivních firem. Vyhrála firma PROJECT X, s. r. o., která kreativním způsobem nabídla zajištění a organizaci veškerých společenských akcí.

Finanční prostředky na odměny byly čerpány z NADACE GREEN FIELDS,obecně prospěšné společnosti, Komenského 7, Vyškov.

Nezařazené