Mezinárodní projekt Poznejme se navzájem 2011

V říjnu letošního roku se uskutečnilo další pokračování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem, jehož účastníky jsou Gymnázium Vyškov a Gymnázium Pavla Horova v Michalovcích.

Ve dnech 10. – 14. října 2011 nejprve proběhlo setkání v Michalovcích. Vyškovští účastníci projektu měli možnost poznat nejen partnerskou školu, ale i některé z kulturních a přírodních atraktivit východního Slovenska. Hned první den se podívali k maďarským hranicím na zámek do obce Borša, rodiště Františka II. Rákocziho, a do vesnice Malá Trňa, která je známá výrobou tokajského vína. Další den navštívili Sabinov, město známé z oskarového filmu Obchod na korze, dále Prešov, centrum šarišské oblasti, a všichni si vyšlápli i na Šarišský hrad, druhý největší hradní komplex na Slovensku. Třetí den pobytu byl věnován prohlídce Michalovců, návštěvě místního regionálního muzea a turistické vycházce kolem Morského oka a Vinného jazera.

Ve dnech 17. – 21. října 2011 projekt pokračoval setkáním ve Vyškově. První den si slovenští studenti a profesoři spolu se svými vyškovskými přáteli prohlédli Vyškov, a to i z věže radnice, poté navštívili zoopark, dinopark a hvězdárnu. Celý další den byl věnován lokalitě Slavkovské bojiště, kterým účastníky provedly rakouská a francouzská markytánka, v civilu profesorky vyškovského gymnázia. Třetí den byl věnován návštěvě krajského města Brna.
V průběhu setkání ve Vyškově i v Michalovcích proběhla jednání koordinátorů s řediteli obou partnerských gymnázií o dosavadním úspěšném průběhu projektu, který byl započat v roce 2006, a rovněž o jeho dalším pokračování.
Všichni letošní účastníci projektu byli přijati starostou Vyškova Ing. Jiřím Piňosem. Setkání s představiteli radnice se ve Vyškově stalo již tradicí, neboť projekt Poznejme se navzájem se opírá o dlouholeté partnerství měst Vyškov a Michalovce.

Poděkování za podporu realizace projektu patří městu Vyškov a nadaci Tři brány, bez jejichž grantů by se akce jen stěží uskutečnila, dále rodičům zúčastněných studentů, vedení Gymnázia Vyškov, Zooparku a dinoparku Vyškov a partnerům projektu na slovenské straně.

Fotografie z akce najdete na www2.gykovy.cz/drupal2014/album/vymenny-pobyt-michalovce-2011.

Koordinátoři projektu Mgr. Jana Kolčářová a PhDr. Radek Mikulka