Lektorka – paní Annemarie Bukatsch

Annemarie bukatsch Gymnázium Vyškov jako jedna z mála škol poskytuje studentům příležitost setkat se s rodilým mluvčím přímo v hodinách cizího jazyka. Každý školní rok na naši školu přijíždí paní Annemarie Bukatsch, aby nám zde měsíc zpříjemnila výuku němčiny a německé konverzace. Pomáhá studentům získávat vědomosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, rozvíjet komunikativní dovednosti a orientovat se ve vývoji současné hovorové němčiny.

 

Annemarie bukatsch se studenty

Spolupráce s bývalou učitelkou z bavorského Schweinfurtu začala před osmi roky. Tehdejší studentky našeho gymnázia se s ní seznámily na česko-německém setkání mládeže v Německu. Pozvaly ji do Vyškova a ještě v témže roce jsme si vyzkoušeli první spolupráci. Od té doby k nám přijíždí Annemarie každý rok. Za tu dobu důkladně poznala naši školu, Vyškov i široké okolí, našla zde nové přátele a hlavně vděčné studenty, kteří se těší na hodiny s ní. Maturanti se nebojí konverzovat na nejrůznější témata, mladší studenti se zdokonalují a často si poprvé vyzkouší komunikovat s rodilým mluvčím. Dokonce i úplní začátečníci si ověří, že se po půlročním studiu jazyka dorozumí. Znamená to pro ně obrovskou motivaci. Studenti nejsou s lektorkou v kontaktu pouze na půdě školy. Rádi ji pozvou na zajímavý koncert, výstavu nebo do kavárny a pokaždé pak žasnou, jaký má zájem o jejich „svět“, radosti i problémy.

Paní Bukatsch u nás učí pouze ze zájmu a obětavosti. Za to jí patří náš velký dík. Všichni si uvědomujeme, jaké máme štěstí, že jsme ji poznali, a doufáme, že jí zdraví dovolí přijíždět i v dalších letech.

 

vyučující německého jazyka
Gymnázium Vyškov

Nezařazené