Oživlá historie 2011 – Vyškov v roce 1805

Přelom listopadu a prosince proběhl v našem regionu opět ve znamení vzpomínkových akcí (nikoliv oslav!) spojených s bitvou Tří císařů roku 1805, kdy se na slavkovské bojiště sjíždějí stovky členů klubů vojenské historie. Někteří se dokonce účastní několikadenních pochodů a cestou ve městech a vesnicích předvádějí šarvátky, které se tam v roce 1805 odehrály.

Ve Vyškově vzpomínkové akce proběhly v podobě dobového pochodu vojáků 4. kolony a tradiční večerní rekonstrukce bojového střetnutí na náměstí. V úterý 29. listopadu předvedli členové klubů vojenské historie z Brna, Vyškova, Ostravy, Prahy, Nového Jičína, Klimkovic, Javorníku, Bratislavy a členové Oživlé historie z vyškovského gymnázia podle scénáře a režie Jany Kolčářové ukázku nazvanou Vyškov v roce 1805. Aktéři ukázali jezdeckou šarvátku, boj o francouzské dělo a těžký úděl Vyškovanů. Diváci tak mohli vidět stovku účinkujících v uniformách rakouské, ruské a francouzské armády, dobové civilisty a třináct krásných koní.

Ve středu 30. listopadu ráno se představili rakouští granátníci a dělostřelci z pochodující 4. kolony v malé přehlídce. Přihlížejícím divákům v krátké besedě přiblížili život vojáků v době napoleonských válek. Doboví Vyškované v podání Oživlé historie předali veliteli dle tehdejších zvyků proviant na cestu. Poté se vojáci vydali za zpěvu granátnického pochodu směrem na Hlubočany.
Rekonstrukce událostí z doby napoleonských válek probíhají ve Vyškově od roku 1995. Snahou je ukázat nejen zbraně a krásné uniformy, ale také předvést útrapy obyvatel a prostých vojáků.

Na zdárném průběhu akce mají podíl Jana Kolčářová a Oživlá historie z Gymnázia Vyškov, kluby vojenské historie z ČR a ze Slovenska, MKS Vyškov, Město Vyškov, Muzejní spolek Vyškov, ZOO park Vyškov, bistro Napoleon, videostudio Alka, VYMIK , Muzeum Vyškovska, městská policie, technické služby, hasiči.