Středoškolská odborná činnost

Školní kolo SOČ

Letošní školní kolo proběhne dne 1. dubna 2011 v učebně biologie. Koordinátorem je Mgr. Marta Kubačáková.