ŠJ – Výměnné pobyty

Vyškov – Villarreal 2012

Studenti španělského jazyka se mohou účastnit výměnných pobytů s partnerskou školou IES Broch i Llop ve Villarrealu. Přátelství s touto školou bylo navázáno v roce 2006. První setkání s tamními studenty proběhlo v rámci zájezdu Francie-Španělsko 2006 v Tarragoně, poté následovaly výměnné pobyty v roce 2007 a 2009. Výměnné pobyty probíhají díky výrazné finanční podpoře JmK z dotačního programu Do světa.

Další výměnný pobyt se uskuteční na podzim roku 2012.

 

Vyškov – Villarreal 2007

Na podzim roku 2007 proběhl v rámci projektu Poznejme se navzájem první výměnný pobyt. Na začátku října odletěli naši studenti na týden do Villarrealu. Kromě běžného života v této jihoevropské zemi, s nímž se seznámili ve svých hostitelských rodinách, poznali naši studenti také města Segorbe, Sagunt, Castellón a zejména krásnou a starobylou Valencii. V samotném Villarrealu jsme si prohlédli centrum města, kde nás na radnici ve Villarealu přivítal starosta tohoto města Juan José Rubert Nebot. Dále jsme navštívili stadion Madrigal a tréninkové centrum místního fotbalového klubu, etnografické muzeum, botanickou zahradu a továrnu Pocelanosa.

V prosinci přiletěli španělští studenti do České republiky. Nejprve jsme jim ukázali naše hlavní město a po příjezdu do Vyškova se zúčastnili společně se studenty z Michalovců akcí souvisejících se slavnostním připomenutím bitvy u Slavkova. Mimo jiné se ve Vyškově zúčastnili rekonstrukce bitvy v dobových kostýmech, zhlédli rekonstrukci bitvy u Tvarožné, navštívili slavkovský zámek, Mohylu míru a Žuráň, dalé také Brno a samozřejmě si prohlédli naši školu, Vyškov a byli přijati panem starostou RNDr. Petrem Hájkem na radnici.

 

Vyškov – Villarreal 2009

Ve dnech 7. až 21. října proběhl druhý výměnný pobyt, jehož tématem tentokrát bylo poznávání památek UNESCO, kterému jsme zasvětili jak první týden v České republice, tak následný týden ve Španělsku. V naší zemi jsme navštívili Prahu, Brno, Lednicko-Valtický areál, Olomouc, Kroměříž a samozřejmě i Vyškov, kde jsme byli přivítáni na radnici místostarostou Romanem Celým.

Poté jsme pokračovali v poznávání památek, seznamování se a procvičování našich jazykových znalostí ve Villarrealu. Nechyběla prohlídka partnerské školy IES Profesor Broch I Llop, kde jsme se mohli zúčastnit několika vyučovacích hodin a následně tak porovnat způsob španělského a českého vzdělávání. Během dalších dnů jsme se podívali do Valencie, na středověké památky, trhy i do moderního oceánografického centra, do města Sagunt, Morella, San Mateo, a také se nám dostalo přijetí na radnici města Villarreal.

Při pobytu v rodinách našich výměnných studentů jsme se seznámili se španělskou kulturou a způsobem života, ale hlavně jsme navázali cenná přátelství a zpátky domů jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky.

Je tedy na místě poděkovat Jihomoravskému kraji a Městu Vyškov za výraznou finanční podporu při realizování mezinárodního projektu Poznejme se navzájem.

 

Mgr. Klára Skálová