Krajské setkání studentských parlamentů Jihomoravského kraje

Ve středu 22. února 2023 se zástupci studentského parlamentu naší školy zúčastnili Krajského setkání studentských parlamentů, které zaštiťovala Střední škola Polytechnická v Brně. Náš parlament reprezentovali studenti Sylvie Hanulíková, Ondřej Bednář, Tomáš Tenk a koordinátorka studentského parlamentu PhDr. B. Nallerová. Zasedání bylo koncipováno jako konference doplněná workshopy jak
pro studenty, tak pro koordinátory. Z krajského setkání jsme si přinesli řadu nápadů a inspiraci pro další aktivity v rámci naší školy, ale také zpětnou vazbu o fungování našeho parlamentu. Lze konstatovat, že náš studentský parlament, přestože existuje teprve krátce, je velmi aktivní, tvůrčí a má do budoucna opravdu slibný potenciál. To také dokazuje naše vítězství v soutěži, která byla v rámci setkání vyhlášena, a to Náš parlament v 90 sekundách. Studenti naší školy si připravili velmi invenční a nápaditou podobu prezentace parlamentu, která byla odbornou porotou oceněna, a my se můžeme radovat z vítězství. Diplom a ceny předal našim studentům garant celého krajského setkání
parlamentů, hejtman JMK, Mgr. Jan Grolich.