„Jak jsem překonal sám sebe“

Toto je letošní téma psychologické olympiády. Během lednového dopoledne tak zazněly moudré myšlenky, citáty i rady, jak překonávat překážky a stát se tak lepším! Do soutěže pro zdravotnické obory přispělo svými pracemi sedm „statečných“ a první tři budou naši školu
reprezentovat v březnu v regionálním kole v Kyjově.

Všem patří velké poděkování a gratulace.

1. místo –Gabriela Pospíšilová 3. PS
2. místo – Jiří Žižlavský 3. PS
3. místo – Simona Linderová 2. PS