Hospodaření města

Jak vlastně hospodaří město? Jaké jsou jeho příjmy a výdaje?

O tom, jak hospodaří město Vyškov, ale také o plánech města do budoucna přišel popovídat studentům obchodní akademie Ing. Petr Buchta, který pracoval celá léta na MěÚ Vyškov a podílel se především na řešení dopravní problematiky města.

Přednáška tak vhodně doplnila učivo ekonomických předmětů, které probírají studenti 2. ročníku obchodní akademie.

 

Ing. Jitka Hučíková