PRVNÍ POMOC NA NÁDRAŽCE

Dne 9. 12. 2022 jsme si pro žáky 8. ročníků ZŠ Nádražní 5 připravili ukázky první pomoci. Na přípravě jsme se podíleli žáci 2. a 3. ročníků oboru praktická sestra, společně s pomocí paní učitelky Kateřiny Grmelové.

Žáci 8. ročníků si tak mohli prakticky vyzkoušet práci s obvazy, resuscitaci na figuríně, polohování raněného. Dozvěděli se, co vše musí obsahovat příruční lékárna, zopakovali si důležité složky IZS, a také se seznámili s využitím přístroje, který je velkým pomocníkem při resuscitaci – AED (Automatizovaný externí defibrilátor). Byli jsme velmi příjemně překvapeni, s jakým zájmem se děti do aktivit zapojily, což je pro nás, jako budoucí zdravotníky velmi příjemné. Na konci akce obdrželi všichni zúčastnění pracovní list, aby si ověřili získané poznatky, které během dne měli možnost načerpat.

K závěru bychom velmi rádi poděkovali ZŠ Nádražní 5 za možnost předvést dovednosti z našeho oboru a předat je dál. Za celou akci mockrát děkujeme a třeba zase za rok.

AHOJ!

Jan Zeman, 3. PS