GYKOVY HOKEJ

Dne 21. 12. 2022 se po dlouhé pauze způsobené pandemií COVID-19 znovu uskutečnil hokejový zápas pořádaný žáky Gymnázia a SOŠZE Vyškov.
 
Celá akce započala v 9:00 na zimním stadionu ve Vyškově, kde se letos utkali žáci školy s názvem GYKOVY pod vedením organizátora celé akce Sebastiana Matějka, žáka 3. ročníku oboru praktická sestra, a na straně druhé bývalí žáci školy s názvem ALLSTARS se svým kapitánem Michalem Nedomou.
 
Zápas byl rozčleněn do tří třetin po 15 minutách, během kterých si diváci mohli dopřát občerstvení v podobě bagety, moštu nebo čaje. Nechyběli ani komentátoři, skvělí DJ a zdravotníci připraveni poskytnout okamžitou první pomoc. Celý zápas byl velmi vyrovnaný a napínavý. Nikdo nemohl předem říci, kdo vyhraje. Na počátku zápasu měli převahu žáci školy, ovšem čím déle utkání trvalo, tím více gólů získával tým ALLSTARS. Nakonec však zazněly slavnostní fanfáry pro tým GYKOVY s poměrem 13 : 10. Po zápasu následovaly nájezdy, které opět skončily pro GYKOVY 2 : 1. Avšak i přesto je nutno pogratulovat a poděkovat všem hokejistům za fantastický výkon a úžasný zážitek, protože na ledě nechali maximum a s hrdostí a silným nasazením zahráli, jak nejlépe mohli. Nakonec převzali všichni hráči ceny od pana učitele Hermana a paní zástupkyně Voženílkové, následovala společná fotka a celý zápas byl ukončen.
 
Na závěr je nutné poděkovat všem lidem, kteří se na této velkolepé akci podíleli, všem kteří přiložili ruku k dílu a pomohli tuto akci uskutečnit. Největší poděkování však patří hlavnímu organizátorovi Sebastianovi, bez jehož úsilí by se akce nikdy neuskutečnila.
 
Za rok AHOJ!!!
 
Jan Zeman, 3.PS