Ohlédnutí za charitativním koncertem na pomoc Ukrajině

Koncert se uskutečnil 12. února 2022 pod záštitou města Vyškova. Za zorganizováním koncertu stojí
Gymnázium a SOŠZE Vyškov, ZUŠ Vyškov, ve spolupráci s MKS Vyškov a nadací Tři brány. Ve svěže
moderovaném pásmu se střídaly instrumentální skladby, zpěv, tanec a umělecký přednes. Mezi
účinkujícími se představila i mladá klavíristka z Ukrajiny. Výtěžek koncertu 23 726 Kč byl předán městu
Vyškov a bude využit především na nákup školních pomůcek pro ukrajinské děti. Poděkování patří všem
dárcům, účinkujícím a organizátorům.
Foto: J. Doupovec