Ocenění nejlepších učitelů z Vyškova

Ke Dni učitelů byli na radnici za přítomnosti celého vedení města oceněni za svoji práci nejlepší učitelé Vyškova.
 
Předávání ocenění
Za naši školu byl oceněn Mgr. František Herman a in memoriam PaedDr. Ivan Pokorný. Oceněna byla i naše kolegyně MgA. Vlasta Šefčíková, která je dlouholetou zaměstnankyní ZUŠ Vyškov.
 
Mgr. František Herman, vyučující tělesné výchovy a biologie 
Pan magistr František Herman nastoupil na gymnázium 1. 9. 1981 po absolvování přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Tzn., že dlouhých 42 let je věrný jedné škole. Sport si vybral nejen jako svoje povolání, ale je to jeho životní koníček. Od roku 2016 je předsedou okresní rady Asociace školních sportovních klubů, má na starost organizaci a řízení soutěží základních a středních škol v rámci Vyškovska. Ve škole dlouhodobě organizuje sportovní akce – lyžařské kurzy a letní sportovní kurzy tuzemské i zahraniční, ve škole i v okresním měřítku má na starost soutěže v atletice, košíkové, florbalu, Středoškolský atletický pohár atd.
 
Pod jeho vedením každoročně probíhá atletický přebor gymnázia Joklův memoriál jako vzpomínka na bývalého tělocvikáře působícího ve škole v průběhu 2. světové války.
 
Svoji práci vždy vykonával příkladně a zodpovědně. Za dobu svého pedagogického působení vychoval řadu úspěšných žáků včetně reprezentantů České republiky. Jen namátkou – olympioničky Lada Kozlíková, Jana Horáková, mistrně Evropy v aerobiku Kateřina Holzerová, mistr Evropy v kuželkách David Machala, Martin Sebera, Dominik Papp – vynikající atleti, Vojtěch Růžek – basketbalista v USA, Univerzita na Aljašce, Martin Kovář – kapitán Ragby Vyškov. Jeho žáci založili klub GYKOVY Star a pod tímto označením absolvovali řadu soutěží a turnajů.Předávání ocenění
Mezi nejvýznamnější úspěchy jeho žáků v posledních letech patří:
– 1. místo ve šplhu dívek v celostátním kole v roce 2004,
– 1. místo v krajském kole ve Středoškolském atletickém poháru 2016 a 2017 a postup do celostátního kola,
– finále futsalové ligy Zlínského a Jihomoravského kraje 2013.
František Herman je velmi skromný, pracovitý a pečlivý. Mezi žáky i kolegy respektovaný. 
Vše, co dělá, dělá s radostí a nadšením.
 
 
PaedDr. Ivan Pokorný (16. 12. 1942 – 18. 2. 2020)
Dr. Ivan Pokorný se do povědomí obyvatel našeho regionu zapsal jako dlouholetý ředitel vyškovského gymnázia, učitel, komunální politik, organizátor přednášek významných českých historiků a aktivní člen Muzejního spolku.
 
Na nadšeného učitele dějepisu rádi vzpomínají žáci a kolegové z jeho působišť jak ve Vyškově, tak i v Bučovicích. Velký kus pedagogické práce odvedl jako učitel a později i ředitel základní školy Purkyňova. Žáci měli rádi jeho zajímavé hodiny dějepisu a českého jazyka. Pracoval také v celostátním týmu tvůrců dějepisných olympiád. Jako ředitel vyškovského gymnázia, kterým se stal v roce 1993, rozšířil výuku na této škole o tehdy nový studijní program – o víceleté gymnázium. Rovněž se zasloužil o důležité rekonstrukce krásné gymnaziální budovy a nádvoří.
 
Na své zaměstnance byl na jedné straně náročný, na druhé straně byl k nim však velmi vstřícný – v každou denní dobu byly dveře jeho ředitelny otevřené a byl ochoten naslouchat a poradit. Myslel i na další vzdělávání svých pedagogů, a tak vytvořil nezapomenutelný dlouhodobý projekt Ke kořenům civilizace, který jim umožnil poznat nejen mnoho zajímavých světových památek, ale vydat se i po stopách našeho rodáka Aloise Musila.
 
Celá jeho činnost jako by byla odrazem odkazu J. A. Komenského.
 

Ocenění učitelů

Ocenění učitelů
Předávání ocenění
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie poskytl Městský úřad Vyškov.